Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn đeo quân hàm cấp tướng trong Hải quân Mỹ’