Đoàn xe di quan nạn nhân Covid-19 trong đêm khiến nước Ý bàng hoàng