Áo Vàng Pháp: Lãnh đạo cảnh sát Paris bị cách chức, biểu tình bị hạn chế