Đạo luật Nhân Quyền Dân Chủ Hồng Kông có tác dụng gì?