Năm nào cũng vậy đến hẹn lại lên: Bất lực đứng nhìn 'đội quân' chích điện vớt cả trăm ký cá phóng sinh