Nhật treo cổ người đàn ông Trung Cộng phạm tội giết người