Nhân viên công lực Phila đã bắt giữ nghi phạm ma túy đêm qua