NHÂN NGÀY HIỀN MẪU NHỚ ĐẾN NHỮNG BẬC CAO NIÊN TRONG VIỆN DƯỠNG LÃO