Nhìn Hồng Kông, Đài Loan càng lo ngại tham vọng thôn tính của Bắc Kinh Thanh Hà