Nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh bị kết án 6 năm tù giam, 5 năm quản chế