Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ chưa từng yêu cầu các nước chọn phe