Ngoại trưởng Mỹ ‘thảo luận sâu rộng’ với quan chức TC