Ngoại trưởng Mỹ: Luật an ninh cho Hong Kong là một sự sỉ nhục