Ngoại trưởng Mỹ: ‘con đường duy nhất cho Triều Tiên là ngoại giao’