Ngân hàng Thế giới trống chỗ lãnh đạo, cơ hội cho chính quyền TT Trump ?