Ngăn cản đối lập tranh cử, Putin muốn bảo vệ quyền lực - Tú Anh