Người Việt Nam ‘tin’ Mỹ, nhìn ‘tiêu cực’ về Trung Cộng