Người Việt cùng gần triệu cư dân mạng kêu gọi lãnh đạo WHO từ chức