Ngôi sao Hollywood Tom Hanks và vợ dương tính với virus corona