Người phụ nữ Trung Cộng đột nhập vào câu lạc bộ riêng của Tổng thống Trump