Người Mỹ gốc Việt bị lôi khỏi máy bay: ‘Tôi chỉ khóc’