Người Iran chịu đựng đỡ đòn giáng trừng phạt của Mỹ