Người giàu nhất thế giới sẽ phải chia đôi gia sản vì ly dị vợ