Người gốc Việt trở thành cố vấn pháp lý cho các phiên tòa trục xuất của ICE