Người dân lại tập trung đánh trống đòi giải quyết vụ khai thác cát gây sạt lở