NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN TẠI SYDNEY GIA NHẬP VÀO QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA ÚC CHÂU.