Người Công Giáo tại thủ đô Iraq sẽ đón Giáng Sinh một cách lặng lẽ