Nghị sĩ Úc Bernie Finn: “Chúng ta vĩnh viễn không nên tin tưởng ĐCSTQ”