Ông Trọng dắt tay ông Vượng: Tương lai nào cho Việt Nam ? RFI