Đồng Tâm: Ý kiến LS của ba công an 'biến tòa thành nhà tang lễ'