Ông Pete Buttigieg dẫn đầu khít khao trước ông Bernie Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ Iowa