Đồng hành với Trump, Thủ tướng 93 tuổi Malaysia tung ra hàng loạt đòn nắn gân khiến Tập Chủ tịch điên đầu!