Ủng hộ Hong Kong, nhiều người kêu gọi tẩy chay Call of Duty