Ông Giuliani sẵn sàng ra khai chứng trong phiên xử luận tội TT Trump