Đảng Cộng Sản Trung Quốc càng hung hăng với phương Tây