NATO, Syria, thánh chiến : Trọng tâm chuyến đi Mỹ của TT Thổ Nhĩ Kỳ