Nữ tướng phò phá thai được Joe Biden liên danh là người bài Công giáo quyết liệt