Nữ sinh Hưng Yên bị bạo hành: dư luận phẫn nộ khiến Bộ Giáo dục vào cuộc