Một trong số các chân dài bán dâm giá 30 ngàn USD là hoa hậu người Việt tại Úc