Một sự xáo trộn trong buổi họp của Dân Chủ - Thanh Hà