MỘT SỐ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ VÀ CAO NIÊN ĐANG SỐNG TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO WINTERS PARK GARLAND THỬ NGHIỆM COVID-19 ĐÃ BỊ DƯƠNG T