Một số nước cảnh báo công dân sau các vụ xả súng ở Mỹ