Một người da đen bị bắn chết, bạo loạn bùng nổ, 25 cảnh sát bị thương