Một linh mục bị kiện vì nói lên chân lý đức tin trong thánh lễ an táng một người tự tử.