“Một cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây nên cơn bão tại Texas” – Edward Norton Lorenz