MỘT CƠ HỘI ĐẦU TƯ: MỘT NHÀ HÀNG SEAFOOD & MỘT NGÔI CHỢ GIA ĐÌNH