Mạnh Vãn Châu nhàn nhã, hai tù nhân Canada khốn khổ tại Trung Cộng Thụy My