Mạng xã hội 'made in VN' để ‘kéo não’ người Việt ở lại trong nước. VOA Tiếng Việt