MÀN “KÊU GÀO LOẠN TRÍ” CỦA BÀ KSHAMA SAWANT – NGHỊ VIÊN SEATTLE.