Mexico bán máy bay của Tổng thống, tài trợ nỗ lực chặn di dân